Осоронофрис Камп
МИР, ТОЛЕРАНЦИЈА, ВИСТИНА: ПОЗДРАВ НА СИТЕ ТОЧКИ ОД ТРИАГОЛНИКОТ: ПОЧИТ КОН РЕДОТ. ДО СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ: ПОЗДРАВ И ДОБРО ЗДРАВЈЕ.Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон