Осоронофрис Камп

Должност

Прави што ти е волја и тоа нека биде цел Закон.
Нема Закон над Прави што ти е волја.
…ти немаш право освен да ја извршуваш својата волја.

Повеќе...

Телемитски прослави

O.T.O. Newsletter Vol. I N0 2, 1977 e.v.  AL II. 36: “ Постојат ритуали на елементите и прослави на сезоните.”  Ритуали на елементите – Коментарот на Терион: “Секој елемент – Оган, Земја, Воздух, Вода и Дух – поседува своја сопствена Природа, Волја и Магичка формула. Поради тоа секој елемент може да има свој соодветен ритуал.” Во…

Повеќе...

Теологија на Телемата

Свети Телемитски Текстови Во книгата Светите Книги на Телема се повеќето вдахновени текстови на Кроули; тие се сметаат за канон на Телемитското Свето Писмо. Главната од нив е Liber Al vel Legis, Sub figura CCXX наречена Книга на Законот. Содржината на таа книга е криптична (пишана со тајно писмо) и Кроули подготви бројни коментари за појаснување.…

Повеќе...

Нов Еон

Оној момент кога се идентфикувавме со Сонцето сфативме дека ние станавме извор на Светлината, дека ние и сега блескаме величенствено, ама исто така сфативме дека таа Сончева Светлина повеќе не ни блеска нам, дека повеќе не можеме да го видиме Сонцето, исто како што во нашата слаба Староеонска свест не можевме да се видиме себе си.

Повеќе...