Осоронофрис Камп

Должност

Извадок од „Препород на Магиката“, А. Кроули

Прави што ти е волја и тоа нека биде цел Закон.
Нема Закон над Прави што ти е волја.
…ти немаш право освен да ја извршуваш својата волја.
Прави го тоа, и никој нема да ти каже не.
За чистата волја, неослабена од причина, ослободена од страста за резултатот, секој пат е совршен.
Љубовта е закон, љубов под волја.
Секој маж и секоја жена е Ѕвезда.“

– извадоци од „Книгата на Законот“

 1. Должности спрема самиот себе си
  • Сфати дека ти си средиште на својот сопствен Универзум.
  • Истражи ја Природата и Моќите на своето сопствено Битие.
  • Развиј ја во соодветна хармонија  и пропорција секоја способност што ја поседуваш.
  • Контемплирај за својата сопствена Природа.
  • Пронајди ја форумулата на оваа цел или „Вистинската Волја“ во еден израз колку што е можно поедноставно.
  • Прошири го до крајни граници опсегот на својата свесност и нејзината контрола над сите сили кои се туѓи.
  • Никогаш не допуштај мислите или волјата на кое било Битие да се вмешува во твојата сопствена.
  • Немој да го пригушуваш ниту ограничуваш ниеден вистински инстинкт на твојата Природа туку посвети се до совршенство само во служба на твојата Вистинска Волја
  • Радувај се’!
 2. Твојте должности спрема другите поедини мажи и жени
  • „Љубовта е закон, љубов под волја.“ – I:57
   „Дојдете, о деца, под ѕвездите и исполнете се со љубов!“ – I:12
  • „Како браќа борете се!“ – III:59
   „Ако тој е Крал ти не може да го повредиш“ – II:59
  • Избегнувај го секое вмешување во другите волји.
   „Внимавајте никој да не го присилува другиот, Крал против Крал!“ – II:24
  • Настојувај ако ти е по волја да ги просветлиш другите кога ќе ти се укаже прилика за тоа.
  • Обожувај се’!
   „Секој маж и секоја жена е Ѕвезда“ – I:3
 3. Твои должности спрема човештвото
  • Воспостави го Законот на Телема како единствен темел во однесувањето.
 4. Твои должности спрема сите други битија и работи
  • Примени го Законот на Телема на сите проблеми на погодност, корисност и развој.
   Прекршокот на Законот на Телема е злоупотреба на природните квалитети на кое било животно или предмет и одвојување од неговата соодветна функција, која е одредена од увидот во неговата историја и структура.