Осоронофрис Камп

Локално О.Т.О. Тело – Кочани

123 (1)

Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон.

Почитуван трагачу,

Со одлука на Врховниот Совет на О.Т.О. – Ordo Templi Orientis се одобри создавање на ново Локално Тело во Република Македонија.
Со оваа одлука, на 03.07.2015 година започна да постои О.Т.О. Кампот Озоронофрис (Osoronnofris Encampment) во Источна Македонија, со центар во Кочани.

Секој заинтересиран трагач по четирите зраци кои доаѓаат од Законот: Слобода, Светлина, Живот и Љубов, заинтересиран за Редот, иницијација, магика и Големото Дело – слободно може да воспостави врска со овој Камп на Слободни мажи и жени и да учествува во Мистериите на Телема и да биде Едно со светиот Ред познат под буквите О.Т.О. или Ordo Templi Orientis.

copy-asds.png

Осоронофрис Камп
О.Т.О.
Кочани
osoronnofris@gmail.com

Љубовта е закон, љубов под волја