Осоронофрис Камп

Книга на Законот

Книга на Законот

Liber AL vel Legis sub figura CCXX КАКО ШТО Е ПРЕДАДЕНА ОД XCIII = 418 НА DCLXVI AN IXII SOL IN ARIES MARCH 21, 1938 E.V. ПРИВАТНО ИЗДАДЕНА ОД О.Т.О. BCM /ANKH 188 HIGH HOLBORN, LONDON W.C.1.   Поглавје I 1. Хад! Манифестација на Нуит. 2. Разоткривање на небесната заедница. 3. Секој маж и секоја жена…

Повеќе...

Liber Oz

“Прави што ти е волја и тоа нека биде цел Закон. -AL I.40 “ти немаш право освен да ја вршиш својата волја. Прави го тоа, и никој нема да ти каже не.” – AL I.42-43 “Секој маж и секоја жена е ѕвезда!” -AL I.3 1. Човекот има право да живее по својот сопствен закон- да живее…

Повеќе...

LIBER II

ПОРАКА НА МАЈСТОРОТ ТЕРИОН “Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон” “Нема закон над Прави што ти е волја” “Зборот на Законот е θέλημα” – Телема – значи Волја. Клучот на оваа е порака е овој збор – Волја. Првото очигледно значење на овој Закон е потврдено со антитезата: “Зборот на гревот…

Повеќе...

Liber CI
Отворено писмо до оние кои би сакале да му се придружат на Редот

Отворено писмо до оние кои би сакале да му се придружат на Редот Во кое се наброени обврските и привилегиите. Овие прописи стапуваат во сила во било која област каде членството на Редот има повеќе од илјада души. BAPHOMET XI° Послание од БАФОМЕТ до Sir George Macnie Cowie, Многу Славниот и Многу Илуминираниот Понтиф и Епопт…

Повеќе...

LIBER LII: „Манифестот на О.Т.О.“

LIBER LII: „Манифестот на О.Т.О.“

за првпат е печатен околу 1912 e.v., а повторно во THE EQUINOX, Vol. III, No. 1, 1919 e.v. Репринтот е објавен во THE EQUINOX, Vol. III, No. 10, 1986 e.v. МАНИФЕСТОТ НА О.Т.О е прифатен и како А.’. А.’. публикација, но не е класиран. МАНИФЕСТ НА О.Т.О. МИР, ТОЛЕРАНЦИЈА, ВИСТИНА: ПОЗДРАВ НА СИТЕ ТОЧКИ ОД ТРИАГОЛНИКОТ:…

Повеќе...